Internationale Ausstellung + Annual Trophy Show Hannover 6./7. Juli 2019

Annual Trophy Show – 7. Juli 2019

7. Juli:    FCI-Gruppen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1. Meldeschluss    8. Mai 2019
2. Meldeschluss    29. Mai 2019

Zuchtrichter: Hans-Joachim Dux

Info: VDH Webseite